Khi nào người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Đối với người lao động, khi nào có thể chấm dứt hợp đồng đơn phương? Tại giupviecvietnam.com sẽ chia sẻ đến bạn một số trường hợp mà bạn có thể chấm dứt hợp đồng. Tại mục 3 trong Bộ luật lao động: Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt

» Read more