Những mặt thiệt của phụ nữ nội trợ

Những mặt thiệt của phụ nữ nội trợ

Vì sao người phụ nữ nội trợ không đi làm Người phụ nữ nội trợ thường đi ngược lại thời đại người có gia đình tất bật với nhà cửa, con cái, nội trợ… trong lúc đó những người phụ nữ có gia đình nhưng vẫn đi làm việc hành chính. Tâm sự của chị Lan Tây Hồ, Hà Nội

» Read more