Nỗi niềm của ô sin nam

Nỗi niềm của ô sin nam

Giúp việc hiện nay cứ nghĩ chỉ có nữ giới nhưng hiện nay nhưng cung cầu hiện nay số lượng nam giới làm nghề này cũng chiếm một số lượng người không nhỏ. Anh Hà 40 tuổi ở Thanh Hóa lên Hà Nội làm phụ hồ đã hơn 2 năm nay nhưng anh không chịu được ở ngoài trời nắng

» Read more