Những điều cần biết về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

Dịch vụ người giúp việc

Đối với mỗi ngành nghề thì việc thỏa thuận, thỏa ước về lao động là rất cần thiết. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những sai sót dẫn đến thỏa ước bị vô hiệu. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khá phức tạp, cần phải có sự tìm hiểu. Còn với lao động làm giúp việc thì việc

» Read more

Khi nào người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Đối với người lao động, khi nào có thể chấm dứt hợp đồng đơn phương? Tại giupviecvietnam.com sẽ chia sẻ đến bạn một số trường hợp mà bạn có thể chấm dứt hợp đồng. Tại mục 3 trong Bộ luật lao động: Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt

» Read more
1 2